Veterankæmper`n

Klipp fra tidligere utgaver av avisa vår VETERANKÆMPER`N, som sendes ut 2 ganger i året til alle medlemmene. Har du stoff til avisa? Vi tar gjerne imot din historie fra f.eks. turer, restaureringsjobber eller annet som du vil dele med oss andre. Dette kommer  da på trykk i neste utgave av Veterankæmper`n, og så havner det her som «klipp» etterhvert.  Sakset fra Veterankæmper’n:

2013     2014   2015   2016-1   2016-2   2017-1
Fra 2016-2 kommer Veterankæmper'n i nytt format.
Fra 2016-2 kommer Veterankæmper’n i nytt format.