TERMINLISTE

Treff for 2020 blir lagt inn fortløpende når de er avklart.

Et enstemmig styre besluttet 13. mai at hovedtreff 2020 på Lyngstrand Camping er avlyst.
På beslutningstidspunktet er det gjort en risikovurdering på enkelt-elementene i treffets
innhold, så som gjennomføring av generalforsamling, loddsalg, auksjon, håndtering av
kontanter, langbord, alkoholbruk.
Dagens korona-anbefalinger fra myndighetene tilsier at vi på ovennevnte punkter ikke
risikofritt kan gjennomføre hovedtreffet som planlagt.

AVLYST – 26-28. Juni 2020 – Hovedtreffet

Årets hovedtreff blir på Lyngstrand Camping i nordre del av Randsfjorden.
En fin campingplass med fine tur og fiskemuligheter.
Vi gjør som alltid, samles og camper i hyggelig lag.
Ta gjerne med gevinster til loddsalget.
Klubben sponser noe av oppholdet for medlemmene.
Håper vi sees.
Velkommen skal dere være

http://www.lyngstrand.no/

Høst treff – 21-23. august 2020

Årets høst treff blir på Lyngstrand Camping i nordre del av Randsfjorden.
En fin campingplass med fine tur og fiskemuligheter.
Vi gjør som alltid, samles og camper i hyggelig lag.

Håper vi sees.
Velkommen skal dere være

http://www.lyngstrand.no/