TERMINLISTE

HOVEDTREFF 28 – 30. juni 2019

Hovedtreffet holdes på Etna Familiecamping,
2890 Etnedal.
info@etnacamping.no
Tlf 94819056.
Verter: Jos og Gea.
Pris for medlemmer: kr 150,- per døgn, betales til klubbkasserer Roar S. Marthinsen (ikke til resepsjonen). Alle registrerer seg i resepsjonen og gir beskjed om at de hører til NVC-treffet.

Årsmøtet
Avholdes lørdag 29. juni 2019 kl 16. Husk å ta med gaver til utlodning/auksjon.

Høsttreff 23-25 august 2019

Beverøya Camping
Gvarvvegen 80
3801 Bø i Telemark
post@beveroya.no
Tlf 35061881/98023424