TERMINLISTE

Treff for 2021 blir lagt inn fortløpende når de er avklart.

Høsttreff 2021

Høsttreff 2021 arrangeres på Beverøya Camping, Bø i Vestfold og Telemark den 20.-22.
august.
Alle som skal delta bestiller på forhånd og oppgir: NVC høsttreff v /Gordon Doull.

Ved eventuell endring på dette pga eksempelvis endring i anbefalinger fra myndigheter ift.
utendørsarrangementer kunngjøres dette på vår hjemmeside og Facebook side.