Kunngjøringer

Vårtreffet 2021 er avlyst grunnet covid-19 situasjonen i Viken Fylke.

HOVEDTREFF 2021.
Et enstemmig styre besluttet 26. mai at Jubileumstreffet (20 år) går som planlagt på
Sandviken Camping 02. – 04. juli 2021.
Ved eventuell endring på dette pga eksempelvis endring i anbefalinger fra myndigheter ift.
utendørsarrangementer kunngjøres dette på vår hjemmeside og Facebook side.