Kunngjøringer

Vårtreffet 2021 er avlyst grunnet covid-19 situasjonen i Viken Fylke.

Hovedtreffet planlegges gjennomført, men endelig beskjed vil komme 5-6
juni 2021.