Kunngjøringer

 1. HOVEDTREFF 2020.
  Et enstemmig styre besluttet 13. mai at hovedtreff 2020 på Lyngstrand Camping er avlyst.
  På beslutningstidspunktet er det gjort en risikovurdering på enkelt-elementene i treffets
  innhold, så som gjennomføring av generalforsamling, loddsalg, auksjon, håndtering av
  kontanter, langbord, alkoholbruk.
  Dagens korona-anbefalinger fra myndighetene tilsier at vi på ovennevnte punkter ikke
  risikofritt kan gjennomføre hovedtreffet som planlagt.

 2. HØSTTREFF 2020.
  Det ble besluttet at Lyngstrand Camping tildeles årets høsttreff. Datoer er 21 – 23. august.

 3. ÅRETS GENERALFORSAMLING UTGÅR.
  Revisorgodkjent regnskap for 2019 er bekjentgjort i vår medlemsavis Veterankæmper’n nr 1

 4. Valg. Leder og ett styremedlem er på valg i år. Valgkomitéen melder at begge har sagt ja til
  gjenvalg.
  Årets valgkomité har sagt ja til gjenvalg.

 5. JUBILEUMSTREFF 2021.
  Det samme styremøte besluttet at hovedtreffet 2021 (02 – 04 juli), som også blir
  jubileumstreff (20 år), holdes på Sandviken Camping.